ELMO-SA spol. s r.o.
Pavlovická 29/25, 779 00 Olomouc

kancelář:
Pavlovická 25, 773 00 Olomouc

tel., fax: +420 585 316 116
tel.:         +420 585 150 969
e-mail:    arbeit@volny.cz
website: www.elmo-sa.cz
 profil firmy

Zajišťujeme:

  Zpracování projektové dokumentace pro
    domovní a průmyslové elektroinstalace
  Silnoproudé elektrorozvody
  Návrhy osvětlení interiérů, exteriérů
  Klimatizaci, vzduchotechniku
  Hromosvody
  Anténní rozvody STA
  Elektronické zabezpečovací systémy EZS
  Elektronické požární systémy EPS
  Kamerové systémy CCTV
  Strukturovanou kabeláž SK
  Telekomunikační techniku, telefonní domácí systémy
  Výstavbu, rekonstrukci, opravu a údržbu veřejného osvětlení
  Výstavbu kabelových přípojek a přeložek sítí VN, NN
  Protipožární zabezpečení prostupů
  Servisní a porevizní opravy
  Energetický servis
  Revize
     - výchozí a periodické revize el. zařízení, hromosvodů
     - ručního nářadí a spotřebičů

  Ostatní práce:

  zajištění vydání stavebního povolení vč.provedení
    následné kolaudace
  geodetická zaměření vč.geometrického plánu pro věcná
    břemena
  zemní a výkopové práce

 
GDPR memorandum